• GRUP-7
  • C/ Abeuradors nº 3
  • 17004 Girona (Girona)
  • 972220171
  • 637838630
  • CONTACTA AMB NOSALTRES
Cerca avançada

PROTOCOL DE SEGURETAT A L'OFICINA I RECOMANABLE PER REALITZAR VISITES AMB MOTIU DEL COVID-19


A causa de l'emergència sanitària que estem vivint per la pandèmia del COVID-19 i l'estat d'alarma a conseqüència del Real Decret 463/2020, del 14 de Març, des de Grup-7 Real Estate, veiem la necessitat d'implantar una sèrie de requisits imprescindibles per vetllar per la seguretat de tots, pel moment de realitzar les vistes presencials tant pel lloguer com per la venda.


MESURES PER ESTABLIR LA SEGURETAT:


1- L'Habitatge haurà d'estar condicionat abans de la programació de la visita, especialment ventilada i , sense presència dels propietaris.

2- Si l'habitatge ha estat habitat o se sospita, per persones amb símptomes de Coronavirus, hauran d'informar prèviament per posposar les vistes per unes altres dates. En aquest cas, es proposarà a la propietat la desinfecció de l'habitatge per una empresa especialitzada i acreditar aquests afectes per mitjà del pertinent certificat.Aquesta informació és essencial i no suposa per la part propietària cap vulneració de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals Ley Organica 15/1999 de Protecció de dades Personal ; Reglamento de Protección de datos 34/2002 . R. D 1720/2007 Reglamento del Dessarollo de la LOPD Ley 34/2002. Si no que ,resulta el compliment dels requisits mínims exigits pel desenvolupament de la nostra activitat amb motiu del Real Decreto 463/2020 i tota la seva normativa de desenvolupament, en particular, les pertinents ORDRES MINISTARIASL del Ministre de Sanitat, d'obligatori compliment.

3- El nombre de persones que podrà realitzar la visita queda limitat a dos adults, no sent recomanable acudir amb menors d'edat a les visites.

4- En el moment de programar les visites via telefònica els clients seran informats del protocol d'actuació, tant els clients que visitin les finques com les parts propietàries.

5- Es podrà exigir puntualitat, hi haurà un interval de 30 minuts entre visita i visita.

6- Serà necessari l'ús de complements de seguretat com: mascaretes protectores, guants i peücs, distància mínima de seguretat de 2 m entre persones. Tant els peücs, gels desinfectants, mascaretes o guants si el client prèviament no els porta de casa, Grup-7 Real Estate li proporcionarà.

7- No hi haurà contacte físic, ni es rebran objectes materials, papers o informes laborals. En cas de manipular unes claus, aquestes seran desinfectades amb gel hidrològic per l'agent Immobiliari en el moment d'acabar la visita.

8- Les persones que visitin l'habitatge es limitaran a observar els espais, i serà sempre l'Agent Immobiliari qui manipuli portes, finestres, armaris, etc. en cas necessari.

9- La fulla de vista serà enviada per correu electrònic o per whatsapp, just en finalitzar la vista i el client haurà d'enviar el seu Nom complet i DNI en el moment de rebre el document.

Des de l'equip de Grup-7 Real Estate, esperem que puguin entendre aquestes mesures i sentim les molèsties que aquestes mesures els hi puguin ocasionar... Ja que es prenen per garantir LA SALUT DE TOTS


protocol-de-visites.png


prevention-coronavirus.png

C/ Abeuradors nº 3
17004
Girona (Girona)
  • GRUP-7
  • C/ Abeuradors nº 3
  • 17004 Girona (Girona)
  • 972220171
  • 637838630

© GRUP-7 2021

Avisos legals